DEAF_CZECH_CESKY_NESLYSICI Česká Republika - OWNER : FASTBAN9K [stránky o CamFrog rooms Neslyšící CZ]

CamFrog ZÁKON

tapeta
                

 
     Vážení neslyšící a slyší na světě ,
     V tomto udělá místo pořádek-řízení,
     aby Vy toto pořádek-řízení správně čtete a rozumět muset.
 
     Náš pořádek:
  1. Prosím vždy BERETE OHLED a žádnou urážku k jiným osobám !
  2. Prosím žádné pornografické výroky nebo adresy z Internetu ukážou !
  3. Prosím všichni osoby do míru se zúčastní dát a přívětivý bavit ! 
  4. Tento prostor není pro zločince nebo rušeného dovolenu!
  5. Prosím žádný SEX ve Webcam nebo sebeukájení zakázal, to je nemravné !
  6. Žádný nábor jiných nevyklidí !!
  7. Žádný Music a žádný černý Webcam !!
  8. Žádné privátní adresy nebo píší v Chat, ale prosím do V-Chat !
  9. Žádný Internetcafe pro virus - rozšíření-nebezpečí !
10. Prosím všichni spolu do tohoto řízení zakryjete ! 
11. Prosím žádný červené nebo zeleného písma užíváte !   ( Červený = šéf ; Zelený = Kontrolor ) 
12. Být příjemný , činit ne burza Rarach - Jméno a Rarach - číslo!
      Děkuji pro vaše s číst !!
 
     "_CZ_Neslysici_klub_CZ_"                                                
                                  
Owner


tapeta


Milý Lidičky,
chceme Vám oznámit, že už budeme dělat pravidla kvůli dětem.. Chceme dodržet pravidla, kvůli USA a kdyby jsme nedodrželi a tak nás zrušej.
Děkujem předem za pochopení
Takže :
Do 13let spát : do 20:30 hodin
Od 14 do 17 let spát : do 22 hodin
Od 18 do 100 let spát záleží sám sebe.
Podmínka: Az budou letní prázdniny 2 měsíce a tak budou volné, ale bude zodpovědnost rodiče. A kdyby nějaká změna a tak oznamíme.
Děkujem za naše pochopení a hezky se bavte na camfrogu.


tapeta


Pět nejdůležitějších zákonů !!!


1) Žádný_Sex@No S e x here!!! ne S e x do naší místnosti!!!
2) Obraz z webkamery musí být dobrý@Your video from webcam must OK Sorry, chyba = ((30 sec. ))
3) Žádná Pauza@No pause video cam!!! Žádné odpočívání !!! ((30 sec. ))
4) Žádná_Hudba@ No Music here!!!
5)Žádné hádání a pomluvy!!!

Děkuji předem za pochopení ...


tapeta

Privacy Policy

 
Camfrog neprodává, jde nebo dají pryč některé tvé informace. My ne a, nedělá žádné Tele.

Tvé telefonní číslo se pouze vynaložilo, o s tebou kdyby nákladem se svým příkazem ve spojení kráčet.

Nebudeme email address od tvého příkazu ohavného Spammers nebo k nikomu jinak dát.
Kdybys náš „ používá, jeden přítel k videoschwatzchen pozve" funkci, nedělíme my tvůj email address
či email address osoba, ty se všemi možné jiné firmy pozvou. Když každý, Camfrog byli
(nás být a ne privátní pro prodej držel, tak je to shrabovat nepravděpodobný),

vůbec koupit, potom by měli oni tvou kontakt-informaci, ale byste také požadovaný, o tohoto stejná

politická spojování programu jak označení prodeje sledovat.
Vědom prosím jste, kdybys ven profil v Camfrog Zauber informaci plní, ty jsi ve všeobecném seznamu zařadit.
Každá možná osoba, Camfrog.com Web site prohlédnuto, může tvá přezdívka, Jména, Starý, email address,
Foto a některé jiné informace potom vidí, ty zařadíš.
Camfrog béčko-stojí, právo před, svůj privacy policy změnit tak je a oni často přešetřit jistě.
Víc info pod:    http://www.camfrog.com/privacy.phtml


tapeta

Ochrana mládeže-zákon
 
U 01.04.2003 platný šlapán ochrany mládeže-zákon měl přímo v dosahu počítačové hře podstatné následky.
 
Do do této doby dali pouze "Věku-doporučení" zábava-software - samočinná kontrola , kteří nepovinný byli.
Například bylo dítěti ve věku od 13 letech naprosto možný, hra koupit, jedno věku-doporučení dolů "16 letech"
nebo dokonce i ne pod "18 letech" měl. K tomu netrval na ani povinný, hra k zkoušce předloží.
 
Do tomu ochraně mládeže-zákon  musí všichni počítačovou hru, ve veřejnosti budou odevzdány mít,
k značení předložil být. Aby byl v této oblasti od desetiletích jak v dosahu videě- než také kinofilm osvědčená
praxe dobrovolně samočinná kontrola převzaty. Zkouška je dále ze zábava-softwaru-samočinná kontrola
proveden, přece nyní dováží neustálý představitel nejvyšší představené  Zemský mládí-úřady  předsednictví.
 
Tato regulace má za následek, že počítačová hra jen ještě na ty osoby budou odevzdány smět,
té stáří na hra-pouzdro viditelné stáří-značení odpovídá, tak nejméně tak starý nebo starší jsou.
Příkladem: dítě ve věku od 9 letech nesmí v obchodu žádný hra s věku-značením "Uvolněn dolů 12 letech" koupit.
Provinění je přestupek, do tomu  s tou peněžitou pokutou až  50.000 € trestat být může.
 
Počítačová hra, dolů tento čas  ne předložil být, na roveň postavený automatický si hrát, kterou znamení
"Žádný mládeži přístupný-dar" obdrželi. Tyto hry smějí být jen na dospělý odevzdaný.
 
Je jedna prostá cesta, Její dítě před nezákonnými a problematickou obsahy v Internetu chráněném: Oni nedají to
do sítě. To je ale asi ne řešení, hledají. Zůstává tak otázka: Jak uchránit rodiče své děti před škodou v Internetu?
 
Za to jsou různé možnosti. Podat od restriktiven zacházení, u Surf cíl a Surf po dobu z rodičů čistých definována a
omezil být, přes opatření z kontroly až rodiny-interním rozhovory, na principu vzájemné týkající se důvěry se
zakládat. Různých postup odpojí jistě z různé Výchovný-Stylů do rodin , v první řadě asi ale od Stáří dětí.
 
(1)   přítomnost u veřejného počítače s Internetem smí být dětem a mladiství jen povoleny,
       když Internet ze zcela nahoře zemský úřad nebo organizace dobrovolně samočinná
       kontrola v rámci postupu do § 14 odst. 6 k představení před nimi uvolněn byl nebo když si
       o týkající se informací-, Instrukce- a poučný film jde, od nabízeče s "Info-program" nebo
       "Učí program" označené jsou.
 
(2)  odchylně od usazeniny 1 smí přítomnost u veřejného počítače-Internet, pro děti a
       mladistvého dolů dvanáct letech uvolněn a označené je, také dětem dolů šest roků
       povoleny je, když ona od jednoho osoby hrají na varhany opravňovali osoby doprovází jsou.
 
(3)  bez újmy předpoklady odbytu 1 smí přítomnost u počítače s Internetem jen s doprovodem
       osoby hrají na varhany opravňovali nebo výchovný-zmocněnců osoba povoleny být
 
1.  Dětem dolů 13 letech, když představení do 20 hodin skončila,
 
2.  Mladiství pod 16 letech, když představení do 22 hodin skončila,
 
3.  Mladiství dolů 17 letech, když představení do 24 hodin skončila

tapeta

Camfrog Trhliny obsahuje Trojans a Viry
 
Varování: Camfrog Trhliny obsahovat Trojans a zlovolné Viry
 
                                                                                                   Víc info pod:  www.camfrog.com/camfrogcracks.phtml
Camfrog je již přímo, navždy tak používá proč užívání skok?

My neposadíme čas-omezení na Camfrog. Camfrog nikdy neprojde nebo zarazit pracovat.

 

Pro jedinečný způsob, naše centrála obsluha počítače-funkce Camfrog Trhliny  obdělává a oni pracují nikdy budoucí.

 
My jsme se považovali pečlivé mnohé trhliny, od uživatelů rozdělený byli a my jsme našli, že 100% tento trhliny
Trojans nebo jiného zlovolného kódu obsahovat.
Nejen obsahují tyto trhliny viry, ale oni ne dokonce i nepracují!
 
Kdybys Camfrog přeješ, prosím Pro jste, nás podepřít a zlepšit, zatímco Oni  Vyrovnání Strana užijí. Trhliny
prosím nepřipevníte, nebo ty zraněn jen Camfrog, ale ty mohl každé plné řízení přes tvůj počítač bys dal nebo

tvého počítače s virusu nastrčí snad.

 
Trojans dát každý na Internetu tvůj počítač zpřístupní a jeho od jednoho vzdálila vzdálená stanice řídit. Tento
uživatel může vidět, že co ty kdykoliv činíš a dokonce i můžeš, vidět tebe tvůj webcam. Některé trhliny obsahují

dokonce i zlovolné programy, vzdělaný být, o tvůj počítač trvalý zničit a toto by mohl tobě tisíce dolar stát!

 
Kdybys jeden skok vhodný , kdybys, jít přidávat/vzdálí programy a jednobarevný-chlév Camfrog úplný.
Těchto užívání antivirus software, tvůj počítač dolů-prosekává. Když tvůj antivirus program žádné
zlovolné programy najít může, můžeš si přát ty tvou jednotku pevného disku přeformátovat, , o jistě být spravedlivý .
 
Camfrog prosím podepřete, Pro je a dovolen způsob zlepší a Hackern zpřístupnění tvého počítače nedáme,
zatímco Oni neplatné trhliny užijí, kteří nepracují. Camfrog béčko-stojí právo před, všichni možný uživatel
zakázat a sledovat, s rozšířit jsou nebo tohoto zlovolných trhlin a virů.
 

Camfrog jistě držet, Trhliny ne užívají!

tapeta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© 2008 http://camfrog-czech-republic-deafs.7x.cz. CREATED BY FASTBAN9K